Over deze Web-site

 • Waarom zijn delen van de Web-site in het Engels?

  • Omdat we gebruik maken van verschillende externe Web-sites, waarvan er eentje niet in het Nederlands is.

 • Waarom moet ik mij registeren voor ondersteuning of een event?

  • Omdat de Gemeente Ede het project budget het liefste besteedt aan het uitvoeren van metingen door particulieren, is maximale self service het uitgangspunt bij het opzetten en inrichten van dit informatiepunt en deze Web-site. Self service vraagt registratie omdat we anders niet weten met wie we te doen hebben b.v. om uw vragen op te volgen, om door te geven dat een activiteit wordt aangepast en om zeker te stellen dat u uw Wifi gegevens meeneemt naar een bouwactiviteit. Kortom we willen graag met u persoonlijk kunnen communiceren.

 • Kan ik ook bellen met dit contactpunt?

  • Dat kan niet omwille van kostenbeheersing. We bellen desgewenst wel met u. Daarvoor hebben het volgende geregeld: u neemt contact met ons op via de Contact pagina. Wij reageren dan binnen maximaal 3 werkdagen. Als u wilt dat we u bellen, geef dan natuurlijk wel s.v.p. uw telefoonnummer door. U kunt natuurlijk ook alleen contact hebben via e-mail. Daarvoor gaat u ook naar diezelfde Contact pagina en u maakt een melding met uw vraag en/of opmerking.

 • Privacy?

  • Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zoals ook wij willen dat er met onze persoonlijke gegeven wordt omgesprongen. We verkopen niets, we gaan uw ook niet benaderen voor (ongewenste) aanverwante zaken en we wensen natuurlijk niet negatief in de publiciteit te komen. Gelijktijdig gebruiken we ook twee externe Web-sites (freshdesk.com en eventzilla.com) waarmee we geen gegevens verwerkersovereenkomst hebben zoals in Nederland de AVG verlangt.

 • Is deze Web-site ook toegankelijk voor visueel beperkten?

  • Jazeker voor zover het de algemene Web-site betreft. De 2 gebruikte externe Web-sites (freshdesk.com en eventzilla.com) vallen er niet onder en daar hebben we ook geen keuze in.

Over dit project

 • Wat doet ICR3ATE | DML in dit project?

  • We organiseren de Samen Bouwen activiteiten op verzoek van en in opdracht van De Gemeente Ede.

 • Waarom neemt de Gemeente Ede dit initiatief?

  • Gezonde lucht is belangrijk om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. In de regio FoodValley werken we samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen lokaal een verbetering oplevert van de luchtkwaliteit. Onze aanpak is bijvoorbeeld gericht op doorstroming en sturing van verkeerstromen en beperking uitstoot vanuit industrie en veehouderijen. We willen graag meer weten over de lokale luchtkwaliteit. Met de opkomst van goedkopere sensoren is het nu ook mogelijk om meer details en inzicht te krijgen in trends. Dit helpt ons en RIVM om onze lokale luchtkwaliteit beter in kaart te brengen. Een goede gezondheidsindicator is de hoeveelheid fijn stof in de lucht en dat is met behulp van sensoren goed te meten. Ede wil graag samen experimenteren met sensoren en ontdekken we wat we met de data wel en niet kunnen.

 • Is dit alleen voor inwoners van de Gemeente Ede?

  • Dit SamenBouwen project is nu gestart en gefinancierd door de gemeente Ede. Maar ook in andere gemeenten in de regio zijn al initiatieven om samen te meten. En uitbreiding naar meer gemeenten in de regio is mogelijk, als gemeenten dat willen.

 • Wie doet wat?

  • Gemeente Ede voert het project Samen Meten uit. ICR3ATE Digital Makers Lab organiseert de Samen Bouwen activiteiten op verzoek van en in opdracht van De Gemeente Ede.

 • Wat is Luftdaten?

  • Luftdaten is een community organisatie in Duitsland die een project als dit o.b.v. Citizen Science eerder hebben opgezet. Zij stellen hun kennis en ervaring beschikbaar. Daarvan maken we met Samen Bouwen weer gebruik door hun ontwerp van een fijnstofsensor te benutten. Tevens wordt hun IT infrastructuur gebruikt op non profit basis om de meetdata te verzamelen en visualiseren. Naast Luftdaten zijn er vergelijkbare initiatieven in Europa al dan niet opgezet m.b.v. EU subsidie. Een ander bekend voorbeeld is HackAir.

 • Wat doet het RIVM in dit project?

  • Sinds enkele jaren is er bij allerlei partijen veel aandacht voor inzet van goedkope sensoren voor luchtkwaliteit. Vanuit de Rijksoverheid is het RIVM bezig met onderzoek naar gebruik van dergelijke sensoren. Het onderzoek is een innovatieprogramma dat RIVM samen uitvoert met andere kennispartijen, overheden, bedrijven en burgers. Voor het RIVM kunnen de sensordata (op termijn) naar verwachting een nuttige aanvulling zijn voor de landelijk monitoring van de luchtkwaliteit. Hoe meer data van sensoren in een gebied beschikbaar komt, hoe bruikbaarder dit wordt. Dan kan de dat ook worden gecombineerd met officiële meetgegevens en/of berekeningen. Zie ook www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl

Over het fijnstof meten

 • Hoe nauwkeurig zijn de fijnstofmeters?

  • Niet echt nauwkeurig. En bovendien is de techniek niet robuust. Daarnaast neemt de nauwkeurigheid af met de levensduur en treedt er vervuiling in de sensor op. Concreet zijn afwijkingen tot wel 30% goed mogelijk. Deze fijnstof meters zijn dan ook niet bedoeld om harde meetgegevens te verzamelen. Ze zijn wel bedoeld om indicatieve meetgegevens te verkrijgen die juist in hun grote aantallen en hoge fijnmazigheid van sensoren indicaties geven. Dat zorgt voor toenemend besef van de fijnstof problematiek op grotere schaal.

 • Wat kosten de Fijnstof meters?

  • De eerste 50 aangeschafte meters kosten als bouwpakket €50,- voor consumenten (dus inclusief BTW). Alle anderen daarna kosten € 99,25 inclusief BTW. Daarvoor krijg je een compleet bouwpakket o.b.v. Luftdaten ontwerp inclusief USB voeding of aansluitkabel, extra onderdelen 3D geprint voor montage, een bouwinstructie en één bouwactiviteit om o.l.v. professionals zelf je fijnstof sensor in elkaar te zetten.

 • Hoe zien ze eruit?

  • Zie de Home pagina van deze Web-site.

 • Moet mijn computer altijd aan staan?

  • Nee dat hoeft niet. De fijnstof sensor heeft een Wifi mogelijkheid en verbindt zich met Internet via uw draadloze netwerk thuis.

 • Waar zie ik de meetresultaten?

  • De realtime-resultaten van de metingen zijn  te zien op Luftdaten en op www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. Er wordt gebruik gemaakt van Luftdaten IT infrastructuur om de meetdata te verzamelen en ook te visualiseren. Er zijn meer Web-sites die deze meetdata doorzetten en hergebruiken, zoals b.v. die van Scapeler.

 • Kan ik een fijnstof meter bouwpakket ruilen die ik heb gekocht?

  • We zorgen ervoor dat uw bij een bouwactiviteit weggaat met een werkende fijnstof meter die u thuis kunt installeren. Er is niet voorzien in installatieservice bij u thuis. Daar moet u zelf voor zorgen. Wel krijgt u installatieinstructies. Als u dat te ingewikkeld vindt, raden we af om van deze zelfbouw mogelijkheid gebruik te maken.

 • Wat als ik geen Wifi dekking heb bij mijn huis/locatie?

  • Dan hebben we nu nog geen oplossing voor u voorhanden. Die zijn er overigens wel, maar vallen nu nog buiten het kader van deze samen bouwen activiteiten.

 • Waar kan ik de bouwpakketten kopen?

  • Wanneer u zich opgeeft voor een bouwactiviteit, dan zorgen wij ervoor dat er een bouwpakket voor u klaarligt in het MakersLab waarmee u aan de slag gaat. Dit bouwpakket betaalt u aan ons.

 • Hoe kan ik betalen?

  • We hebben een PIN automaat waarmee de bouwpakketten worden afgerekend. Alle reguliere bankkaarten worden geaccepteerd.

 • Zo'n bouwpakket kan toch goedkoper?

  • Voor de prijs van € 99,25 inclusief BTW. krijgt u een compleet bouwpakket o.b.v. Luftdaten ontwerp inclusief USB voeding of aansluitkabel, extra onderdelen 3D geprint voor montage, een bouwinstructie en één bouwactiviteit om o.l.v. professionals zelf je fijnstof sensor in elkaar te zetten. De onderdelen zijn ingekocht in Europa met een duidelijke oorsprong en niet in China (een deel komt via groothandel echter ook uit China). Dat alles bij elkaar inclusief importheffingen zorgt voor een not-for-profit prijs zoals gehanteerd.

 • Wat meten ze precies?

  • In z’n huidige vorm meten ze luchttemperatuur, luchtvochtigheid en fijnstof in 2 gradaties (PM2.5 en PM10 voor de kenners).

 • Hoe werkt het zelf meten precies?

  • je koopt een fijnstof meter bouwpakket en dan

  • zet je die zelf in elkaar,

  • hangt hem thuis buiten op,

  • zorgt ervoor dat je draadloze netwerk beschikbaar is,

  • plus een netspanningsaansluiting (binnen!)

  • en via een opening (raampje, luchtrooster, o.i.d.) gaat er een 4,5 mm dikke USB kabel van binnen naar buiten (maximaal 2 meter tussen netspanningsaansluiting en fijnstofsensor),

  • dat is het en het meten gaat beginnen.

 • Ik heb gehoord dat anderen maar €50 hebben betaald. Klopt dat?

  • De eerste 50 aangeschafte meters kosten als bouwpakket €50,- voor consumenten (dus inclusief BTW). Alle anderen daarna kosten € 99,25 inclusief BTW.

Over de Samen Bouwen activiteiten

 • Moet ik handig zijn om zelf een fijnstof meter te bouwen?

  • Een beetje wel. Maar let op: er zijn professionals aanwezig om te helpen bij de zeflbouwactiviteiten. Plus ook nog aardige mensen om u te helpen. Heel simpel gezegd: als je vroeger op school handenarbeid leuk vond en hobbyen en knutselen ook leuk vond, gaat het echt wel makkelijk lukken.

  • U moet wel zorgen dat er een netspanningsaansluiting in de buurt is van waar je de sensor wilt ophangen en

  • Dat u de naam (SSID) en wachtwoord van het eigen draadloze netwerk kent. Deze is nodig om de fijnstof sensor te configureren in het MakersLab voor gebruikt thuis.

 • Moet ik kunnen solderen?

  • In tegenstelling tot vele anderen, solderen wij de verbindingen tussen de verschillende elektronische onderdelen. Dat doen we om corrosie te voorkomen door vochtige buitenlucht. Omdat er professionals zijn (die kunnen solderen) tijdens de bouwactiviteiten, hoef je dat niet zelf te doen. Maar uiteraard mag dat wel. Het is nog leuk ook als je zelf je fijnstof sensor kunt solderen.

 • Waar worden de bouwochtenden/middagen/avonden gehouden?

  • We hebben een speciale pagina op deze Web-site waar u kunt zien wanneer ze zijn gepland. En u kunt ook gelijk boeken voor zo’n bouwactiviteit.

 • Wat als ik niet kan op een gepland moment?

  • Er worden totaal 7 dagdelen gepland t/m Oktober 2019. Die worden verdeeld over de dagen dat het mogelijk is in het MakersLab met onderwijsactiviteiten.

 • Wat kost zo'n samen bouwen sessie?

  • Dat is bij de prijs inbegrepen met het kopen van een bouwpakket voor een fijnstof meter.

 • Moet ik kunnen programmeren?

  • Nee hoor dat hoeft niet.

 • Wat is het MakersLab?

  • Is een technische proeftuin voor ondernemers en jong talent als onderdeel van het Technova College in Ede. Het is dus een onderwijsvoorzieningen waar we ook de bouwactiviteiten houden.

 • Kunnen er ook bouwactiviteiten gehouden worden in Lunteren, Bennekom, De Valk, Harskamp enz.?

  • Die zijn nu niet gepland.

 • Wat moet ik meenemen naar zo’n bouwactiviteit?

  1. U moet 3 dingen zelf meenemen:

   1. De toegangsgegeven voor het Wifi netwerk; dus naam en wachtwoord (SSID en password)

   2. Een betaalpas om een bouwpakket te kopen en betalen

   3. Goeie zin om o.l.v. professionals zo’n bouwpakket in elkaar te zetten

 • Waar kan ik (nog) meer informatie krijgen?

  • Op het Internet :-) Er zijn verschillende goede bronnen zoals Luftdaten en RIVM over Samen Meten van fijnstof