Achtergronden

Dit is een tekstbijdrage van de Gemeente Ede aan deze Web-site.

De luchtkwaliteit in Nederland is de laatste decennia sterk verbeterd. Dit is te danken aan allerlei maatregelen op Europese, landelijke en regionale schaal. Ook in onze regio voldoen we aan allerlei wettelijke waarden en normen voor luchtkwaliteit. We weten echter ook dat een nog betere luchtkwaliteit ook beter is voor de gezondheid van de mensen.

Fijnstof is een goede indicator als het gaat om gezonde lucht. Bronnen van fijnstof zijn industrie, het verkeer, (particuliere) houtkachels en veehouderij. Nog steeds wordt gezamenlijk gewerkt aan vermindering van uitstoot vanuit deze bronnen.

Als we onze regio vergelijken met andere regio’s valt op dat we te maken hebben met een hogere concentratie van PM10 (fijn stof) dan elders. Die lokale verhoging heeft te maken met lokale bronnen.

Een belangrijke lokale bron voor fijnstof in onze regio is de pluimveehouderij. Door eisen aan dierenwelzijn, kunnen de kippen tegenwoordig veel scharrelen. Dat levert echter extra veel fijnstof op. Dat is niet goed voor de bewoners van het gebied én de kippen zelf. Daarom werken de pluimveehouders, onderwijs- en kennisinstellingen de gemeenten in regio FoodValley sinds 2016 samen om de uitstoot van fijnstof terug te brengen. Daarbij zetten we samen een stapje extra, om een betere luchtkwaliteit te krijgen.

In gemeente Ede stellen we bijvoorbeeld hogere eisen aan pluimveehouders die willen uitbreiden. We vragen hen zoveel mogelijk maatregelen te nemen, mits haalbaar en betaalbaar, die de fijnstofuitstoot terugdringen. Niet alleen bij nieuwe stallen, maar ook bij bestaande stallen. Daarmee is de afgelopen jaren dertig procent minder fijnstof uitstoot bereikt.

Ook hebben we samen het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij opgezet. Dat test op dit moment tien maatregelen in de praktijk om  fijnstof te verminderen. De maatregelen die getest worden zijn praktisch toepasbaar, ook in bestaande stallen, en betaalbaar. Zodra deze pilots afgerond zijn, zal door het gebruik van deze technieken (bij de bestaande bedrijven) de fijnstof uitstoot nog verder dalen.

We willen graag nog meer inzichten in de lokale luchtkwaliteit. Met de opkomst van goedkopere sensoren voor fijnstof is het nu ook mogelijk om meer details en inzicht te krijgen in trends. Dit helpt ons en RIVM om onze lokale luchtkwaliteit beter in kaart te brengen. Ede wil graag samen experimenteren met sensoren en ontdekken we wat we met de data wel en niet kunnen. De aftrap daarvoor was tijdens een themabijeenkomst op 29 januari 2019 in Ede. Die bijeenkomst was zeer goed bezocht, mede dankzij de gezamenlijke organisatie met SME en GNMF.